Arkitektens vision. Bild: Arkitektbyrå Stefan Ahlman/Tietoa Finland Oy ©

Ett nytt åttavåningshus med en idrottshall reser sig från grunden. Det ska bli 85 stycken ettor, 14 stycken tvåor och fyra treor.

Yrkeshögskolan Arcada och Hanken gör gemensamma satsningar och bygger nya studentbostäder. Mellan Arcadas huvudbyggnad och Diak i Arabiastranden kommer en idrottshall och studentbostäder att byggas. Projektet med totalt 103 studentbostäder beräknas vara klart 2019. 60 procent är reserverade för Arcadas studenter och 40 procent för Hankens studerande. Finansieringen är dock ännu inte klar för det saknas 1,7 miljoner euro. Den totala investeringen går lös på 18,9 miljoner euro.

Bygget av studentbostäderna finansieras till 10 procent med statsstöd. Stiftelsen Tre Smeder har tillskjutit kapital och Helsingfors stad har beviljat ett lån för idrottshallen.

På onsdag den 17 januari muras grundstenen och 2019 är det tänkt att studenterna flyttar in i byggnaden.

 

Fakta om studentbostäderna och Arcadahallen:

  • Fastighets Ab Majsporten består sammanlagt av 103 bostäder: 85 stycken ettor, 14 stycken tvåor och fyra treor. Samtliga bostäder är nu mellan 21 och 56m². Idrottshallen (Fastighets Ab Arcadahallen) byggs ovanpå studentbostäderna.
  • I och med att Fastighets Ab Majsporten färdigställs finns sammanlagt 610 moderna studentbostäder på campusområdet i Arabiastranden.

 

 

 

 

Om skribenten
Redaktör för Studentbladet.
Publicerad
januari 15, 2018

Lämna ett svar