Isabella Alén. Bild: Matias Risikko.

Det råder en ovisshet bland studerande om det förnyade studiestödet. Kårerna vill räta ut frågetecknen.

Isabella Alén är studiestödsnämndens sekreterare på Novia. Hon reser Svenskfinland runt med en infoturné som anländer till Jakobstad, Vasa, Ekenäs och Åbo. Infoturnén är Åbo Akademis Studentkår och Noviums studerandekårs försök att demaskera myterna om de nya lagparagraferna om studiestödet och bostadsbidraget som ska träda i kraft nu i augusti 2017.

Studerande fyller upp föreläsningssalen. Många vill veta vad som händer med deras studiestöd och vad som förändras i höst. Flera vet redan att bostadstillägget kommer att försvinna, att studiepenningen blir mindre, att lånen blir större och att studerande förväntas ansöka om ett allmänt bostadsbidrag, men varför?

– Det här händer för att studerande ska bli jämlikt med andra låginkomsttagare. I fortsättningen kan studerande ansöka om ett allmänt bostadsbidrag året om, som en låginkomsttagare, eftersom utbetalningen av bostadsbidraget inte upphör under sommarmånaderna likt studiestödets bostadstillägg, säger Alén.

Det låter positivt.

– Men de som bor sambo med någon i arbetslivet får mindre stöd. Folkpensionsanstalten anser att sambon ska dela på sina inkomster. Vill man slippa det här ska man ha skilda hyreskontrakt. Om man inte gör det får man en betydligt mindre slant än de som bor ensamma.

Vem räknas som sambo?

– Om man bor under ett gemensamt hyresavtal är man sambon.

Vad händer med studiestödet?

– Det faller till 250,28 euro i månaden, både för nya och de som redan studerar, säger Alén.

Hur många stödmånader?

– Den som påbörjar sina nya studier får totalt 54 stödmånader. Det här gäller även de som byter riktning eller tar en annan magisterutbildning. För några år sedan var dessa månader 70.

Hur ska jag ha råd att studera effektivt?

– Beloppet av statsgarantin för studielånet höjs från 400 till 650 euro per månad. Betalningsanmärkningar är inte längre ett hinder för att få statsgaranti för studielånet.

Finns det något positivt?

– Bostadsbidraget är inte längre kopplat till studieframsteg. Det här betyder att om du sjukskriver dig under dina studier så upphör inte bostadsbidraget såsom det gör med bostadstillägget. De som får slut på studiemånader kan också fortsätta studera och få bostadsbidrag. Dessutom ska årsinkomstgränsen höjas vid ingången av 2018.

Vad är det viktigaste en studerande behöver göra i det här skedet?

– Ansök om det allmänna bostadsbidraget redan i maj så har ni det undan. Studiepenningen justeras automatiskt för de som redan studerar. Den som är ny ska ansöka om studiestöd och om ett allmänt bostadsbidrag.

Det allmänna bostadsbidraget betalas på månadens första vardag och studiepenningen några dagar efter. Är det här hållbart?

– Det arbetas bakom kulisserna för att få det att utkomma på samma dag. Det nya systemet är inte det bästa.

Ska jag lyfta ett allmänt bostadsbidrag året runt?

– Om du har ett vanligt sommarjobb med cirka 2000 euro lön i månaden i rekommenderar jag att du gör det.

Det står att jag ska skriva min årsinkomst då jag ansöker. Hur vet jag vad jag kommer att få i lön i höst?

– Det är svårt att veta om sin egen framtida inkomst, men jag rekommenderar att man uppskattar årsinkomsten realistiskt enligt sin nuvarande inkomst. Får man sen ett bra avlönat arbete måste man anmäla det till FPA.

Studiestödsnämnderna försvinner också?

– Ja, efter årsskiftet är det FPA som tar hand om kontrollen av studieframgångar. Jag är jätteorolig för hur det ska gå. Det är tänkt att med FPA som en takorganisation ska alla studerande bli jämlikt behandlade vare sig de studerar på ett universitet eller en yrkeshögskola.

Om det blir jämlikt återstår att se. Det sitter studerande i studiestödsnämnderna som nu slopas. Nu ska FPA agera expert på studerandes åsikter utan studerandes åsikter.

Studerande vänder sig till Alén med många olika frågor. Majoriteten av dessa frågor är att studerande har svårt att förstå vad FPA egentligen vill dem. Det är svårt att förstå FPA.

Hur beskriver FPA förändringarna inom studiestödet på svenska på nätet?  

– Det finns på hemsidan men informationen är inte lika mångsidig som på finska. Där finns det ingen jämlikhet.

Några frågetecken blev rätade. Nu återstår utropstecknen. Flera studerande är oroade över att de måste skuldsätta sig under sina framtida studier. I framtiden gäller det för studerande att ha superkoll på sin egen ekonomi för att man inte ska behöva lyfta lån hela tiden.

Om man enligt Alén tittar på stöden på ett helt år så lär det allmänna bostadsbidraget och studiepenningen bli ungefär lika mycket som nu, på grund av sommarmånadernas bostadsbidrag. Hur det går ser vi först till hösten.

Checklista för allmänt bostadsbidrag för studerande

  • Hyresboende ska styrkas med ett hyreskontrakt. Bostadsbidrag beviljas inte för boende på hotell eller institution och inte heller för tillfällig inkvartering (t.ex. nödinkvartering för studerande).
  • Betalas ut den första vardagen i månaden
  • Det krävs inte att man studerar. I samband med bostadsbidraget beaktas inte antalet studiemånader eller den maximala studiestödstiden, men studiepenningen beaktas som inkomst
  • Påverkar inte möjligheterna att få studiestöd. Bostadsbidraget beaktas inte som inkomst i samband med studiestödet.
  • Om du, din make eller din övriga familj på grund av studier bor i flera bostäder, kan ni få bostadsbidrag för endast en bostad. Ni måste välja vilken bostad som ni ansöker om bostadsbidrag för.
  • Om du har hyrt bostaden av dina föräldrar eller om dina föräldrar äger hyresbostaden, kan du få bostadsbidrag på samma villkor som övriga bidragstagare.
  • Studiestödets bostadstillägg försvinner från och med 1.8.2017, men Studiestödets bostadstillägg betalas fortfarande ut efter 1.8.2017 till den som studerar utomlands och bor på hyra (i allmänhet 210,00 euro/månad).
Om skribenten
Publicerad
april 20, 2017

Kommentera