Svenska Studerandes Intresseförening

OBS! SSI söker nya styrelsemedlemmar. Läs mera här.

 

Vår viktigaste intressebevakande uppgift är att publicera Studentbladet

Svenska Studerandes Intresseförening är en registrerad allmännyttig ideell förening, som utgör intressebevakande samarbetsorganisation för svensk- och tvåspråkiga studentkårer, studerandekårer och studentnationer i Finland.

Vår viktigaste intressebevakande uppgift är att publicera Studentbladet, den enda heltäckande svenskspråkiga studentpublikationen i Finland, och säkra dess verksamhetsförutsättningar. Det första provexemplaret utkom den 15 december 1911 och Studentbladet är således den äldsta studentpublikationen i Norden.

Vi arrangerar även seminarier, utbildningar, diskussioner och andra evenemang. Vi strävar i all vår verksamhet till att bevaka intressen som är gemensamma för de svensk- och tvåspråkiga studerandena i Finland samt främja samarbetet och kommunikationen dessa emellan.

På kansliet arbetar styrelsen, som sköter föreningens löpande förvaltning. Styrelseordföranden svarar gärna på frågor om föreningen och dess verksamhet.

Historia

SSI grundades ursprungligen år 1909 under namnet Svenska Studenters Partidelegation. Stiftande medlemmar var Nylands, Vasa, Åbo och Östra Finlands nationer vid Helsingfors universitet samt Teknologföreningen vid Aalto-universitetet. Föreningen har sedan dess burit namnen Svenska Studentdelegationen i Finland, Finlands Svenska Studentkårsförbund och Finlands Svenska Studentråd. SSI i sin nuvarande form antecknades i föreningsregistret år 1973.

Medlemskorporationer

Föreningen består sedan 1.1.2018 av följande medlemskorporationer:

Styrelsen

Föreningens styrelse består sedan 1.5.2018 av:

  • Viktor Olander (ÖFN)
  • Sebastian Österman (HUS)
  • Miriam Lundsten (TF)
  • Karin Cederlöf (HUS)
  • Alexandra Kuhlefelt (NN)

Styrelsen är föreningens verkställande organ. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att sköta kontakten mellan föreningen och medlemskorporationerna.

Ordförande leder styrelsens och föreningens verksamhet samt representerar föreningen. Ordförande väljs för en mandatperiod på ett år, övriga styrelseledamöter för mandatperioder på två år.

Kontaktuppgifter

Svenska Studerandes Intresseförening r.f.
Alkärrsgatan 9 B
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

FO-nummer 0281264-3
Föreningsregisternummer 114.508
Hemort Helsingfors, Finland
Ej momsreg.

Ordförande
Viktor Olander
ordforande@stbl.fi

Kansliet
kansli@stbl.fi

Internt material