Kontakta STBL

Post- och besöksadress

Studentbladet
Tredje linjen 31
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

Redaktion

Chefredaktör
Rafael Donner
chefred@stbl.fi
+358 40 5690 921

Engagemangsredaktör
Ebba Håkans
red@stbl.fi
+358414309125

Grafiker
grafiker@stbl.fi

Utgivare och kansli

Studentbladet utges av Svenska Studerandes Intresseförening.

Ordförande
Viktor Olander
ordforande@stbl.fi

Vice ordförande
Karin Cederlöf
viceordforande@stbl.fi

Skattmästare
Miriam Lundsten
skattmastare@stbl.fi

Sekreterare
Sebastian Österman
sekreterare@stbl.fi

Infochef
Alexandra Kuhlefelt
info@stbl.fi

Fakturering

Fakturor kan antingen skickas som PDF till skattmastare@stbl.fi eller till pappers på postadressen ovan.