Mest ångrar jag att jag bara lät det hända, i stället för att ifrågasätta beslutet.

Min första lägenhet fick jag efter att ha köat i nästan ett år. Det var en Hoas-lägenhet på Brysselgatan, en etta i ett under tio år gammalt hus.

Efter ett drygt år på Brysselgatan blev det dags att flytta ut. Flytten sammanträffade med ett rätt så hektiskt livsskede, fast det skulle den väl ha gjort när som helst. Studier, jobb och ett nytt förhållande.

Då man flyttar bort från en Hoas-lägenhet ska man göra en slutstädning, som sedan inspekteras av någon från stiftelsen under den sista månaden av hyreskontraktet. Om inspektören godkänner städningen görs ingen ytterligare inspektion, men vid behov lämnas en städuppmaning till hyresgästen, och städningen bedöms på nytt efter månadsskiftet.

I mitt fall gjordes förhandsinspektionen när jag inte var hemma, två dagar innan mitt hyreskontrakt tog slut. Städningen var inte helt klar då, så jag var inte överraskad då jag hittade en lapp med några uppmaningar på kylskåpsdörren. Jag följde uppmaningarna och lämnade tillbaka nycklarna.

Kring en månad senare fick jag en räkning på några hundra euro (minns inte exakt) från Hoas. Summan drogs av från hyresgarantin på 500 euro.

Meddelandet var naturligtvis beklagligt, men kändes inte lika jobbigt som en räkning som måste betalas. Hyresgarantin var ju redan betald för ett år sedan, jag fick bara lite mindre tillbaka än jag hade förväntat mig. Hoas skulle inte skicka räkningen utan någon rimlig orsak, tänkte jag.

När jag nu läser Yle Spotlights granskning av Hoas till synes slentrianmässiga sätt att fakturera sina hyresgäster för diverse städnings- och reparationsarbeten, ångrar jag att jag inte ifrågasatte räkningen som skickades till mig för två år sedan.

Flera av fallen i Spotlights granskning är mycket allvarligare än mitt – skadestånd på tusentals euro och helt orimliga motiveringar.

Ett av fallen påminner lite om mitt. En hyresgäst fick en städräkning på 130 euro efter att ha flyttat ut, men klagade till Konsumenttvistenämnden. Hoas drog genast tillbaka kraven av ”processekonomiska skäl” och medgav att det ändå inte fanns några bildbevis för den påstådda smutsen.

Advokaten Marina Furuhjelm säger till Spotlight att hyresgästen lätt blir överkörd av en stor hyresvärd som både har mera pengar, tid och kunskap om hyresfrågor. Hoas skickar inte räkningar som saknar grund, men ibland händer misstag, säger stiftelsens fastighetsdirektör Kim Lindholm.

Då jag fick räkningen av Hoas minns jag att jag lade märke till att den inte specificerade vilken del av min städning som hade varit otillräcklig. I räkningen stod endast vilket antal arbetstimmar till vilken timtaxa jag skulle betala för.

Därför ångrar jag att jag inte ens frågade Hoas varför de skickat räkningen till mig. Hade jag inte rengjort ugnen tillräckligt noggrant? Fanns det smuts i badrummets golvbrunn? Hade den nya hyresgästen hittat något märke på väggen eller i taket? Jag följde ju förhandsinspektionens uppmaningar.

Kanske Hoas också skulle ha dragit tillbaka min räkning av ”processekonomiska skäl”. Eller åtminstone berättat vilken sorts städning jag behöver bli bättre på.

Lämna ett svar