103 nya studentbostäder byggs vid Arabiastranden

Ett nytt åttavåningshus med en idrottshall reser sig från grunden. Det ska bli 85 stycken ettor, 14 stycken tvåor och fyra treor.