Skattekort från Finland.

Skattekortet har dykt ner i postlådan. Vad är det för något och vad gör man med det?

Ingenting är självklart. Vad är ett skattekort?

Alla finländare som är över 15 år och permanent bosatta i Finland får ett skattekort. Skattekortet är ett dokument vars information innehåller en persons förhandsuppgifter. De kallas förskottsinnehållningssats och förskottsinnehållning. Vad det betyder är att det är en beräkning om hur mycket lön du tjänar i året och med hjälp av det hur mycket skatt du ska betala. Skatteförvaltningen vet inte hur mycket du kommer att tjäna under detta år så de har räknat ut det på förhand på fjolårets siffror.

Varför behövs skattekortet?

Informationen som finns på ditt skattekort behövs när en arbetsgivare ska betala lön åt dig. Om du lyfter lön ska du kontrollera om skattesatsen stämmer, korrigera den om så behövs, och sedan ge en kopia av skattekortet till din arbetsgivare före februari då det nya skatteåret börjar.

Varför måste man göra det?

Lämna skattekortet i god tid till din arbetsgivare, senast ett par veckor före löneutbetalningsdagen. Om du inte lämnar in skattekortet i tid, måste arbetsgivaren ta 60 procent i förskottsinnehållning av din lön.

Du behöver däremot inte ge skattekortet till arbetsgivaren om arbetsgivaren begärt uppgifterna elektroniskt från Skatteförvaltningen i början av året. Fråga arbetsgivaren om skattekortet behövs i pappersform.

Finns det något mer att göra?

Kontrollera beräkningar för dina bruttoinkomster (inkomster före skatt) och avdrag som skattesatsen baserar sig på. Se också om eventuella avdrag stämmer. Skatteförvaltningen kan ha fel. Du behöver ett nytt skattekort om du får ett nytt arbete eller om du vill ändra din förskottsinnehållningsprocent. Du kan däremot höja skatteprocenten genom att bara meddela en högre skattesats till din arbetsgivare. Till det behöver du inget nytt skattekort.

Vad är huvudsyssla och bisyssla?

Titta på ”Skattekort för lön av huvudsyssla”. Det finns två skatteprocenter på kortet. Den första ”grundprocent för lön” kan man ändra under årets lopp via nätet eller hos en skattebyrån. I skattekortet finns det även ett annat kort för bisyssla.

Om du har ett relativt stadigt jobb, klipper du ut delen och ger skattekortet för huvudsyssla till arbetsgivaren. Om du har något annat mindre jobb på sidan om ger du ”skattekortet för bisyssla” till den arbetsgivaren. Kom ihåg att göra kopior av skattekorten. Arbetsgivarna behöver kortet hela skatteåret.

Skattekortet för huvudsyssla kan du använda på ett ställe åt gången medan skattekortet för bisyssla kan du kan ha på flera ställen åt gången.

Ska man välja A eller B?

A: Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållningen enligt löneperiodens inkomstgräns.

B: Jag väljer förskottsinnehållningen enligt en enda inkomstgräns. Det här alternativet kan sen inte bytas mitt under året.

Om ens inkomster är reguljära är A-kortet ett bra alternativ att välja. Men om ens inkomster är olika från månad till månad är B-kortet mest lämpligt.

Vad händer om du tjänar mer än den inkomstgräns vad det står på kortet?

Om man har ett A-skattekort, alltså valt förskottsinnehållning enligt löneperiodens inkomstgräns, går inkomster utöver inkomstgränsen på tilläggsprocent.

Om man väljer B-kortet så justeras skatterna först vid slutet av året. När skatteåret är slut, räknar Skatteförvaltningen ihop personens inkomster och utgifter och vet först då om personen har haft för mycket skatt. Om så har skett sker skatteåterbäring.

Läs mer om detaljerna här.

Studerande med ett eller flera korttidsjobb?

Använd dig då av skattekort för bisyssla. Det kortet kan du ge till flera arbetsgivare. Det går att ge kopior av skattekortet till alla dina arbetsgivare, men spara alltid det ursprungliga skattekortet.

Hur mycket skatt ska du betala?

Om du känner att din skatteprocent inte stämmer för året kan du räkna ut en ny procent med hjälp av skatteprocenträknaren. Om du börjar ett nytt jobb och din inkomst förändras eller avslutar ett gammalt lönar det sig att räkna en ny procent.

På ditt kort står det en grundskatteprocent. Den här har någon på Skatteförvaltningen lagt in baserat på dina inkomster från det föregående året. Skattebyrån utgår ifrån att du kommer tjäna lika mycket även detta år. Skatteprocenten är baserat på inkomster, kommunalskatten och en eventuell kyrkoskatt och pensionärspenning. Om du vill ändra procenten gör så här: gör en uppskattning på dina inkomster för hela året,  räkna ut dina inkomster och skatter från början av året och lägg till uppgifter om eventuella avdrag. Och sen beställer du ett nytt skattekort från Skatteförvaltningen baserat på det.

Du studerar på vinterhalvåret och jobbar på sommaren?

Du behöver inget skattekort för studiepenningen. Men om du jobbar vid sidan av studierna behöver du ett skattekort för din lön. Och när du jobbar på sommaren behöver du ett skattekort för det.

Från studerande till arbetslivet

Om du slutat studera under våren och börjar arbeta på heltid på hösten är det dags att skaffa ett nytt skattekort. Det gör du genom att beställa ett nytt på nätet. Det gäller att uppskatta dina inkomster för hela året, samt beräkna inkomsterna och skatterna från början av året och fylla i uppgifter om eventuella avdrag.

Hur ska man kunna uppskatta hur mycket man tjänar i framtiden?

När du gör ett nytt skattekort ska du uppskatta hur mycket inkomst du får under året. Det är inte en lätt sak om man inte vet det. I vissa fall är det omöjligt att veta men man ska änd¨å ge en uppskattning. Sedan när man vet vad man får för lön kan man ändra sina uppgifter på skattekortet, på nätet till exempel.

Jag har tappat bort mitt skattekort?

Om du tappat bort ditt ursprungliga skattekort behöver du ansöka om ett nytt.

Varför är skattekortet ännu i pappersformat?

Skattekortet som papper kommer troligtvis inte behövas 2020, meddelar Skatteförvaltningen.

Varför måste man betala skatt?

Vart går dina skattepengar? Till samhället. Här kan du själv räkna ut vart dina pengar går.

 

Om skribenten
Redaktör för Studentbladet.
Publicerad
januari 8, 2018

Kommentera