Konstuniversitetet och Helsingfors universitet fördjupar sitt samarbete genom två gemensamma professorstjänster som grundas 2018.

Det blir en professur i konstvetenskap under Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Den andra professuren ska placeras i Konstuniversitetet och fokuserar på forskning inom konstnärliga processer.

Universiteten vill stärka huvudstadsregionens ställning inom konst- och kulturforskning genom de gemensamma professurerna.

– Vårt mål är att stärka Konstuniversitetets forskningsmiljö genom att bygga nätvärk. Samarbetet med Helsingfors universitet är en viktig del av det, säger Konstuniversitetets vicerektor med ansvar för forskning Lauri Väkevä.

– Genom ett tätare samarbete blir det enklare och mer flexibelt för studerande att utnyttja båda universitetens forskning och undervisning, säger Helsingfors universitets humanistiska fakultets dekan Hanna Snellman.

I bakgrunden ligger också Finlands universitets, UNIFI:s, rapport om hur man kunde utveckla de konstnärliga branscherna där det föreslogs ett tätare samarbete mellan Konstuniversitetet och Helsingfors universitet och att arbetsfördelningen mellan universiteten blir tydligare.

 

Kommentera