Styrelseordförande Pontus Lindroos med kommunalvalen. Bild: Ida-Maria Sola

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) slår ihop sina krafter med de andra student- och studerandekårerna för att påverka kommunalpolitiken i Åbo. Samarbetsorganet heter Grupp 40 000 vilket syftar på alla studerande de representerar.

Inför vårens kommunalval har gruppen därför presenterat ett kommunalpolitiskt program som har utarbetats på basis av en enkät som studerande i Åbo fått svara på. Det kommunalpolitiska programmet består av tre huvudpunkter som handlar om att starkare knyta studerandena till Åbo stad genom att till exempel erbjuda praktikplatser och involvera studerande i beslutsfattandet, campusområdets utveckling och studerandes välmående.

ÅAS styrelseordförande Pontus Lindroos berättar att ÅAS inte har ett eget kommunalpolitiskt program utan följer och jobbar för Grupp 40 000:s program. Lindroos menar att det är bra att studerandena i hela Åbo kan jobba tillsammans för de frågor som är viktiga.

Gör alltså ÅAS själv något inför kommunalvalet?

– Javisst! Vi ordnar valtorg där kandidater och våra studerande kan mötas och diskutera och så försöker vi uppmana våra studerande till att rösta i valet genom att både vara aktiva på sociala medier och ute på campus.

Vilka frågor är viktigast för just ÅAS i Grupp 40 000:s kommunalpolitiska program?

– Mentalvårdstjänster, både för våra egna studerande men också för de som inte får gå till studenthälsan. Det är av yttersta vikt att studerandena mår bra och får det stöd och den vård de behöver för att klara vardagen. Campusområdet och dess utvecklande är även viktigt för våra studenter. Idag är campusområdet rätt tyst på kvällarna, det skulle vara trevligt med mer service där.

Hur gör ÅAS för att få sin röst hörd när det kommer till kommunalpolitik?

– Här spelar Grupp 40 000 en mycket viktig roll! Det är lättare att påverka då vi är många som jobbar tillsammans. I vår har vi ordnat en paneldebatt och i början av mars stod vi på torget och krävde fler praktikplatser åt studerande. När det inte är val på gång lobbar vi och träffar regelbundet representanter för Åbo stads olika sektorer.

Här kan du bekanta dig med hela det kommunalpolitiska programmet.

Om skribenten
Ida-Maria studerar psykologi vid Åbo Akademi och skriver kolumner för tidningen Östnyland. Annars fylls dagarna av spex och studentpolitik.
Publicerad
mars 29, 2017

Lämna ett svar