Svenska Studerandes Intresseförening r.f.

Allmänt

Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) är en registrerad ideell förening, som utgör intressebevakande tak- och samarbetsorganisation för svensk- och tvåspråkiga studentkårer, studerandekårer och studentnationer i Finland.

SSI:s centralaste och viktigaste intressebevakande uppgift är att ge ut Studentbladet, den enda heltäckande svenskspråkiga studenttidningen i Finland, och säkra dess verksamhetsförutsättningar. Det första provexemplaret utkom den 15 december 1911 och Studentbladet är således den äldsta studenttidningen i Norden. Genom att ge ut Studentbladet fullföljer SSI en ansvarsfull kultur-, språk- och utbildningspolitisk uppgift.

SSI arrangerar även seminarier, utbildningar, diskussioner och andra evenemang. Föreningen strävar i all sin verksamhet till att bevaka intressen som är gemensamma för de svensk- och tvåspråkiga studerandena i Finland samt främja samarbetet och kommunikationen dessa emellan.

På kansliet arbetar generalsekreteraren, som sköter föreningens ekonomi och löpande administrativa uppgifter. Generalsekreteraren och ordförande svarar gärna på frågor gällande föreningen och dess verksamhet.

SSI är en allmännyttig förening som inte är momspliktig.

Historia

SSI grundades år 1909 under namnet Svenska Studenters Partidelegation. Föreningen har sedan dess burit namnen Svenska Studentdelegationen i Finland, Finlands Svenska Studentkårsförbund och Finlands Svenska Studentråd. Stiftande medlemmar var Nylands, Vasa, Åbo och Östra Finlands nationer vid Helsingfors universitet samt Teknologföreningen vid Aalto-universitetet.

Medlemskorporationer

Föreningen består sedan 1.7.2016 av följande medlemskorporationer:

Styrelsen

Föreningens styrelse består sedan 1.1.2017 av:

  • Jonatan Svensson (ASK), ordförande
  • Lauri Huitula (AUS), vice ordförande
  • Ellen Avellan (HUS)
  • Benjamin Ellenberg (NN)
  • Mats Ittonen (HUS)
  • Pauliina Perkonoja (ÅN)
  • Malin Nysand (VN)
  • Iines Vikiö (Novium)

Styrelsen fungerar som föreningens verkställande organ. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att upprätthålla kontakten mellan föreningen och medlemskorporationerna.

Ordförande leder styrelsens och föreningens verksamhet samt representerar föreningen. Ordförande väljs för en mandatperiod på ett år, övriga styrelseledamöter för mandatperioder på två år.

Kontaktuppgifter

Svenska Studerandes Intresseförening r.f.
Alkärrsgatan 9 B
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

FO-nummer 0281264-3
Föreningsregisternummer 114.508
Hemort Helsingfors, Finland
Hemsida stbl.fi/ssi/

Ordförande
Jonatan Svensson
ordforande(a)stbl.fi

Generalsekreterare
Kasper Sundström
kansli(a)stbl.fi
tfn 045-875 97 59

Internt styrelsematerial >