Kontakta STBL

Post- och besöksadress

Studentbladet
Alkärrsgatan 9 B
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

Redaktion

Chefredaktör
Erik Sandström
chefred@stbl.fi
+358-50-517 73 29

Community manager
Sandra Suominen
red@stbl.fi
+358-50-501 73 31

Utgivare och kansli

Studentbladet utges av Svenska Studerandes Intresseförening.

Ordförande
Jonatan Svensson
ordforande@stbl.fi
+47-905-16 743

Generalsekreterare
Kasper Sundström
kansli@stbl.fi
+358-45-875 97 59

Fakturering

Fakturor kan antingen skickas som PDF till kansli@stbl.fi eller till pappers på postadressen ovan.